temperatura 28°C
smer vetra J
hitrost 3.8m/s

Lokalne volitve 2018

Občinska volilna komisija je bila imenovana s sklepom občinskega sveta Občine Komen št. 032-8/2017-10 z dne 20. 6. 2017 (Uradni list RS 32/17). Člani OVK so:

  • predsednica Mojca Švara Buda,
  • namestnik Marino Pangos,
  • članica Tanja Marc,
  • namestnica Tina Mržek
  • član Egon Prelec,
  • namestnik Robert Rodman,
  • članica Ester Tomažinčič,
  • namestnica Silvestra Ščuka.

 

Redne volitve v občinske svete se opravijo tretjo nedeljo v novembru, t.j. 18. 11. 2018. Redne volitve razpiše predsednik Državnega zbora Republike Slovenije v juliju. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 in ne manj kot 60 dni.

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (t.j. v nedeljo, 2. 12. 2018).

 

 

Imenovanje članov volilnih odborov 

 

KANDIDIRANJE

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število volivcev je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. (68.člen ZLV).

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106.člen ZLV)

 Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta in župana Občine Komen - prvi krog 2014

 POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA IN OS 2014.pdf

 

 VOLILNA KAMPANJA

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018.pdf

Plakatiranje v času volilne kampanje (8. člen ZVRK)

Uporaba prostorov v lasti Občine Komen za predvolilne shode (4. člen ZVRK)

Oglaševanje v občinskem glasilu Burja (6. člen ZVRK)

 

 Predčasno glasovanje

 

Zakonodaja:

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o volitvah v državni zbor

Zakon o volilni in referendumski kampanji

Zakon o evidenci volilne pravice

Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Komen

Povezave:

Državna volilna komisijanatisni