temperatura 16°C
smer vetra V
hitrost 0.9m/s

Sporočila za javnost

Pozeba 2017


Datum: 07.02.2018

Vlada RS je za odpravo posledic pozebe med 21. in 22. aprilom 2017 na prizadetih območjih Slovenije sprejela Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017. Za izvedbo programa je zagotovila sredstva v višini do 7 milijonov eurov iz proračunske rezerve za leto 2018. V občini Komen znaša ocenjena vrednost škode na vseh prijavljenih kmetijskih površinah 67.502,13 EUR. Do sredstev za odpravo škode so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so bila 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev.  

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v ponedeljek, 5. februarja 2018, vsem kmetijskim gospodarstvom, ki imajo na podlagi podatkov iz aplikacije Ajda najmanj en GERK s stopnjo poškodovanosti vsaj 60 odstotkov, poslala predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva«. Prejemniki naj predtiskane obrazce preverijo, izpolnijo, jih podpišejo in pošljejo na Agencijo do vključno 6. 3. 2018.  

 Več informacij v zvezi z odpravo škode po pozebi nudi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, prav tako se na njihovi spletni strani nahaja vzorec obrazca, za tista kmetijska gospodarstva, ki ga niso dobila: (povezava).

Obrazec_Pozeba_2017.pdf

natisni