temperatura 12°C
smer vetra V
hitrost 1.8m/s

Sporočila za javnost

Sporočilo za medije: Podpis gradbene pogodbe na gradu Štanjel med Občino Komen in Komunalno stanovanjskim podjetjem d.d. Sežana


Datum: 16.09.2019

V sredo, 18. septembra 2019 ob 11.00 uri sta v prostorih restavracije na gradu Štanjel mag. Erik Modic, župan Občine Komen in direktor Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana, Franko Šabec, podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo del: 

REKONSTRUKCIJA IN DOGRADITEV ŠTANJELSKEGA GRAJSKEGA KOMPLEKSA VKLJUČNO Z VINSKO KLETJO. Ureditev viteške dvorane in izvedba GOI del v okviru operacije INOP 6.2.: UREDITEV INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA NATURE 2000 NA KRASU.

Predmet investicije je rekonstrukcija in dograditev štanjelskega grajskega kompleksa vključno z vinsko kletjo, ki obsega ureditev viteške dvorane in ureditev informacijskega središča Nature 2000 na Krasu, v okviru projekta INOP 6.2. v severozahodnem delu spodnjega palacija štanjelskega gradu (INOP KRAS). Investicija je razdeljena v dve fazi. 1. faza zajema ureditev večnamenske dvorane (viteška dvorana z depojem), s površino 153,71 m2 se bo izvajala v zahodnem delu pritličja severozahodnega dela spodnjega palacija z okroglim stolpom. V 2. fazi pa se bodo izvedla dela za ureditev informacijskega središča Nature 2000 na Krasu (INOP KRAS). Vrednost investicije je 825.444,30 EUR brez DDV, 1.007.042,05 EUR z DDV. 1. faza je ovrednotena na 285.286,66 EUR brez DDV, 348.053,38 EUR z DDV, sofinanciranje 1. faze bo iz 23. člena Zakon o financiranju občin (ZFO-1). 2. faza je ovrednotena na 540.154,64 EUR brez DDV, 658.988,66 EUR z DDV, sofinanciranje 2. faze bo iz kohezijski sredstev v okviru operacije INOP 6.2.. 

Podpis pogodbe občina - ksp 18.9.2019
Podpis pogodbe občina - ksp 18.9.2019 1
Podpis pogodbe občina - ksp 18.9.2019 2

natisni