temperatura 7°C
smer vetra
hitrost 0.4m/s

Sporočila za javnost

Obvestilo - začasni ukrepi na področju upravnih zadev


Datum: 19.11.2021

Obvestilo o sprejetih začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

V Uradnem listu RS št. 180/2021 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Odlok začne veljati 19. 11. 2021 in velja tri mesece.

Odlok se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil  ter v drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: zakon) na podlagi 4. člena tega zakona.

Sprejeti začasni ukrepi:

-          Vloga se lahko vloži pri organu le, če se po zakonu lahko vloži samo pri organu.  Vložitev vloge pri organu je treba predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom. Postopek naročanja, telefonske številke in elektronski naslovi se objavijo na javno dostopnem mestu in na spletni strani organa skupaj z informacijami o uveljavitvi začasnih ukrepov. Organ zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas.

-          Vloge po elektronski poti se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.  V vlogah se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.  Vloge po elektronski poti se vložijo tako, da se pošljejo na uradni elektronski naslov organa, prek centralnega informacijskega sistema za sprejem vlog vročanje in obveščanje ali prek informacijskega sistema organa.

-          Organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka.

-          V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

-          Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu zakona, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a člena zakona.

-          Organ s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, lahko podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda. Organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem ponovnih izbruhov širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša, kolikor je treba, vendar ne več kot za dva meseca.

Občinska uprava izvaja uradne ure zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19:

-          ob ponedeljkih od 8. do 12. ure,

-          ob sredah od 8. do 12. ure in od 15. do 17. ure,

-          ob petkih od 8. do 12. ure.

Občina Komen objavlja obrazce in vloge na spletni strani Občine Komen www.komen.si, v rubriki »Vloge in obrazci«.

Izpolnjeno vlogo lahko posredujete preko elektronske pošte na naslov obcina@komen.si ali jo pošljete po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. V primeru, da morate vlogo vložiti neposredno pri občinski upravi Občine Komen, se za vložitev vloge naročite na tel. št. 05 7310 450 ali 031 362 850 oziroma po elektronski pošti obcina@komen.si in sicer v poslovnem času občinske uprave Občine Komen:

-          ob ponedeljkih, torkih, četrtkih od 8. do 15. ure,

-          ob sredah od 8. do 17. ure

-          ob petkih od 8. do 13. ure.

Naprošamo vas, da plačilo upravnih storitev opravite preko spletnih bank oziroma s plačilnimi nalogi (UPN) na poštnih ali bančnih poslovalnicah.

Za vstop v prostore občinske uprave je v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21) obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.

Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

1.      z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;

2.      z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);

3.      z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;

4.      z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:

-  drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;

-  odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

5.      z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

6.      z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natisni