temperatura 3°C
smer vetra V
hitrost 6.6m/s

Pristojnosti

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.

 

Od 1.2.2011 je v veljavi nova Odredba o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah občinske uprave občine Komen.

 

Določen je premakljiv začetek in konec delovnega časa:

- ob ponedeljkih7.00-8.0015.00-16.00
- ob torkih7.00-8.0015.00-16.00
- ob sredah7.00-8.0017.00-18.00
- ob četrtkih7.00-8.0015.00-16.00
- ob petkih7.00-8.0013.00-14.30

 

Uradne ure občinske uprave so:

 

- ob ponedeljkih8.00-12.00
- ob sredah8.00-12.0015.00-17.00
- ob petkih8.00-12.00

 

 Odredba o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v občinski upravi Občine Komen, 1.5.2016.pdf

 Seznam uradnih oseb občinske uprave občine Komen, ki so pooblaščene za vodenje oz. odločanje v upravnih zadevah.

SEZNAM-POOBLAŠČENE URADNE OSEBE.pdf

SKLEP O POPRAVKU SESZNAMA URADNIH OSEB.pdf

POOBLASTILO ANDREJINA NARDIN.pdf

 

natisni