temperatura 23°C
smer vetra SV
hitrost 2.6m/s

Pristojnosti

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.

 

Določen je premakljiv začetek in konec delovnega časa:

- ob ponedeljkih7.00-8.0015.00-17.00
- ob torkih7.00-8.0015.00-17.00
- ob sredah7.00-8.0017.00-18.30
- ob četrtkih7.00-8.0015.00-16.00
- ob petkih7.00-8.0013.00-14.30

 

Odmor za malico koristijo javni uslužbenci med 12.00 in 13.00 uro, oziroma ob petkih med 12.00 in 12.30 uro.

Uradne ure občinske uprave so: 

- ob ponedeljkih8.00-12.00
- ob sredah8.00-12.0015.00-17.00
- ob petkih8.00-12.00

 

 

Odredba o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v občinski upravi Občine Komen, 1.5.2016.pdf

 Seznam uradnih oseb občinske uprave občine Komen, ki so pooblaščene za vodenje oz. odločanje v upravnih zadevah.

SEZNAM-URADNE POOBLAŠČENE OSEBE.pdf

 

natisni