temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Razpisi

DatumNaslov
23.10.2017Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2017
25.09.2017Javi razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017; ROK PRIJAVE: 16. 10. 2017
25.09.2017Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2017; ROK PRIJAVE: 16. 10. 2017
24.07.2017Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen v letu 2017
20.07.2017Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti »Ureditev javnih sanitarij v Štanjelu«
10.07.2017Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Komen v letu 2017
31.05.2017Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti »Grad Štanjel - Rekonstrukcija in dograditev Štanjelskega grajskega kompleksa vključno z vinsko kletjo - 1. faza (obnova spodnjega palacija)«
18.04.2017Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2017; ROK PRIJAVE: 5. 5. 2017. Drugi oz. zadnji rok za oddajo vlog je 2. 10. 2017.
18.04.2017Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2017
18.04.2017Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine Komen za leto 2017
27.03.2017Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa
15.03.2017Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2017
20.02.2017Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Komen v letu 2017
19.09.2016Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2016
05.09.2016Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Komen v letu 2016; ROK PRIJAVE: 12. 9. 2016
05.09.2016Javi razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2016; ROK PRIJAVE: 23. 9. 2016
29.02.2016Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
15.02.2016Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v občini Komen v letu 2016
15.02.2016Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2016
01.02.2016Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2016. Rok prijave je 19. 2. 2016.
<< 1234 567

natisni