temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Razpisi

DatumNaslov
26.04.2013Javno naročilo za gradnjo "Rekonstrukcija cesta v Občini Komen v letu 2013", ROK ODDAJE PONUDB: 7. 6. 2013
12.04.2013Javni razpis za sofinanciranje osrednje prireditve ob občinskem prazniku Občine Komen v letu 2013, ROK PRIJAVE: 26. 4. 2013
25.03.2013Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2013, ROK PRIJAVE: 15. 4. 2013
11.03.2013Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali, ROK PRIJAVE 25.03.2013
25.02.2013Javni razpis za oddajo javnega naročila "Dozidava in adaptacija vrtca v Komnu", ROK PRIJAVE: 4. 4. 2013
21.12.2012Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje male vrednosti "Izgradnja komunalne infrastrukture Štanjel -staro jedro", ROK PRIJAVE: 17. 1. 2013
30.10.2012Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Komen za leto 2012, ROK PRIJAVE 14.11.2012
23.10.2012Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2012, ROK PRIJAVE: 12. 11. 2012
07.08.2012Javno naročilo za storitev "Prevozi šolskih otrok", ROK ODDAJE PONUDB: 10. 9. 2012
15.06.2012Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Rekonstrukcijo cest v občini Komen za leto 2012, ROK PRIJAVE: 5. 7. 2012
04.04.2012Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2012; ROK PRIJAVE: 13.4.2012
12.03.2012Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2012 - ZAKLJUČEN
11.01.2012Aktualni razpisi v letu 2012
04.11.2011Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Komen, ROK PRIJAVE: 14. 11. 2011 - ZAKLJUČEN
05.10.2011Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2011, ROK PRIJAVE 21. 10. 2011 - ZAKLJUČEN
12.04.2011Javni razpis za proračunsko sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v občini Komen za leto 2011 - ZAKLJUČEN
11.04.2011Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2011 - ZAKLJUČEN
28.03.2011Razpis Heliosovega sklada za obnovo vodnjakov v letu 2011 - ROK ZA ODDAJO PRIJAV 30.4.2011
18.02.2011Javno naročilo za izgradnjo komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen Jug - ROK ODDAJE PONUDB 31.3.2011
02.02.2011Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 v letu 2011
<< 123456 7

natisni