temperatura 22°C
smer vetra V
hitrost 2.7m/s

Razpisi

Javno naročilo za izgradnjo komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen Jug - ROK ODDAJE PONUDB 31.3.2011


Datum: 18.02.2011

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 naročnik OBČINA KOMEN, Komen 86, 6223 Komen objavlja javno naročilo po odprtem postopku za investicijo »Izgradnja komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen jug«.

Naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN1560/2011.

Rok oddaje ponudb je 31.3.2011 ob 10.00 uri.  

 

 

Razpisno dokumentacijo odprete s klikom na spodnjo povezavo  

Razpisna dokumentacija - Izgradnja komunalne infrastrukture Komen V.faza in Komen Jug.zip

natisni