temperatura 22°C
smer vetra V
hitrost 2.1m/s

Razpisi

Aktualni razpisi v letu 2012


Datum: 11.01.2012

Aktualni razpisi v letu 2012

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije razpisuje naslednje razpise v letu 2012:

-          Javni razpis za Ukrep 113 »Zgodnje upokojevanje kmetov« za leto 2012;  

-          6. javni razpis iz naslova Ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja;  

-          Javni razpis za Ukrep 122 povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2011;  

-          IV. Javni razpis za Ukrep 133 – podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovostne hrane;  

-          Javni razpis za Ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2012;  

-          Javni razpis za Ukrep 111 usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu;  

-          Javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011;

-          Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB3) (Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo);  

-          Novo javno povabilo Zaposli.me za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih (Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje);  

-          Javni razpis za ukrep predelava in trženje;  

-          Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo;  

-          Javni razpis za ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011;  

-          Javni razpis za ukrep 132 – sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v sheme kakovosti hrane ter  

-          Jani poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11.  

SID Banka razpisuje naslednji razpis v letu 2012: 

  -          Financiranje tehnološko – razvojnih projektov v obliki kredita s statusom državne pomoči.  

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje razpisuje naslednji razpis v letu 2012:  

-          Novo javno povabilo Zaposli.me za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih.    

 

Podrobnejše informacije o posameznih razpisih si oglejte v razpisni dokumentaciji, na spodnji povezavi.

http://enovice.tiko-pro.si/files/20/enovice2012/razpisi_2012_01_10.pdf

natisni