temperatura 22°C
smer vetra V
hitrost 2.7m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2012 - ZAKLJUČEN


Datum: 12.03.2012

Občina Komen je 09. marca 2012 v Uradnem listu RS št. 18/2012, na strani 450 in 451 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2012.

 Na razpis se lahko prijavijo izvajalci letnega programa za kulturo, letnega programa športa, izvajalci programov na področju humanitarnih, preventivnih socialnih in drugih neprofitnih dejavnosti ter izvajalci programov na področju turizma.

 Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

 Rok prijave je ponedeljek, 09. april 2012.

 Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Družbene dejavnosti, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni Občine Komen oziroma oddane na pošti (upošteva se poštni žig). Vloga, oddana na predpisanih obrazcih, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani:

- v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,

- v spodnjem levem kotu besedilo » Prijava na javni razpis na področju družbenih dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B, C, D, ali E),

- v spodnjem desnem kotu naslov občine.

 

Javni razpis:

Javni razpis.doc

 

Razpisna dokumentacija:

A - kultura.doc

B- šport.doc

C - humanitarne, preventivne dejavnosti.doc

D - neprofitne organizacije.doc

E - turizem.doc

 

Splošna navodila:

splošna navodila.doc

 

Sklep o razdelitvi sredstev - 2012.pdf

 

Poročilo o porabi proračunskih sredstev:

kultura_poročilo_o_porabi.doc

neprofitne_poročilo_o_porabi.doc

sociala_poročilo_o_porabi-1.doc

šport_poročilo_o_porabi-1.doc

turizem_poročilo_o_porabi.doc

 

natisni