temperatura -2°C
smer vetra V
hitrost 0.8m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen v letu 2018


Datum: 19.02.2018

 

Občina Komen je 16. februarja 2018 v Uradnem listu RS št. 9/18, na straneh 442-446 objavila Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen v letu 2018.

Predmet razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednje dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj 9 mesecev v letu, izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost javno predstaviti:

·         glasbena dejavnost (vokalna glasba),

·         plesna dejavnost (plesna umetnost, folklorna dejavnost),

·         gledališka dejavnost.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je ponedeljek, 19. marec 2018.

 Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (19. marec 2018) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

 javni_razpis_2018.docx

razpisna dokumentacija.docx

KONČNO POROČILO.doc

SKLEP KOMISIJA JR KULTURNE DEJAVNOSTI 2018.pdf

SKLEP POTRDITEV RAZDELITVE SREDSTEV JR KULTURA.pdf

KONČNO POROČILO O POSTOPKU JR KULTURA.pdf

 

natisni