temperatura -2°C
smer vetra
hitrost 0.2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine Komen za leto 2018 - ZAKLJUČEN.


Datum: 12.03.2018

Občina Komen je 9. marca 2018 v Uradnem listu RS št. 16/18, na straneh 627-629 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2018.  

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Prijavitelji lahko oddajo vlogo kadarkoli v času objave razpisa v tekočem koledarskem letu, vendar najkasneje do 31. oktobra 2018.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (31. oktober 2018) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen. 

  razpisna dokumentacija.docx  

SKLEP KOMISIJA JR DRUGO.pdf

SKLEP-RAZDELITEV DRUGO.pdf

OBRAZEC - končno poročilo.docx

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV.docx

SKLEP O POTRDITVI PREDLOGA RAZDELITVE SREDSTEV-JR DRUGO.pdf

KONČNO POROČILO O POSTOPKU JR PRIREDITVE (2).pdf

 

natisni