temperatura -2°C
smer vetra
hitrost 0.2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Komen v letu 2018


Datum: 12.03.2018

Občina Komen je 9. marca 2018 v Uradnem listu RS št. 16/18, na straneh 627-6429 objavila Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen v letu 2018.

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki na območju občine Komen in so namenjeni širši javnosti.

Po tem razpisu se sofinancirajo naslednje javne prireditve:

- turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja on imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini,

- kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju kulturnih potreb.   Prijava na razpis mora

biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.   Rok prijave je petek, 6. april 2018.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (6. april 2018) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx

KONČNO POROČILO O IZVEDBI PRIREDITVE V LETU 2018.doc

OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE IN VREDNOTENJE PROSTOVOLJSKEGA DELA.doc

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV.docx

SKLEP KOMISIJA JR PRIREDITVE.pdf

SKLEP RAZDELITEV SREDSTEV JR PRIREDITVE.pdf

KONČNO POROČILO O POSTOPKU JR PRIREDITVE (1).pdf

 

natisni