temperatura -2°C
smer vetra
hitrost 0.2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v občini Komen v letu 2018


Datum: 16.04.2018

Občina Komen je 13. aprila 2018 v Uradnem listu RS št. 24/18, na straneh 932-934 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen v letu 2018.  

Predmet razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij ter programov upokojenskih organizacij in univerz za tretje življenjsko obdobje. Upravičenci do sofinanciranja programov veteranskih in domoljubnih organizacij so veteranske in domoljubne organizacije s sedežem ali enoto (krajevna organizacija, občinski odbor) v Občini Komen, ki delujejo na območju občine. Upravičenci do sofinanciranja programov upokojenskih organizacij ter univerz za tretje življenjsko obdobje so upokojenske organizacije ter univerze za tretje življenjsko obdobje s sedežem v Občini Komen, ki delujejo na območju občine.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Rok prijave je petek, 11. maj 2018.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (11. maj 2018) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.  

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx

SKLEP KOMISIJA JR VETERANSKIH ORG.2018.pdf

SKLEP O POTRDITVI PREDLOGA RAZDELITVE SREDSTEV JR VETERANI.pdf

OBRAZEC - končno poročilo.docx

KONČNO POROČILO POSTOPKU JR VETERANI.pdf

natisni