temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Razpisi

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2021 in 2022


Datum: 07.02.2022

Občina Komen je 4. 2. 2022 v Uradnem listu RS, št. 15/22 objavila Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2021 in 2022. Namen pomoči je spodbujanje zaposlovanja in dvig gospodarske aktivnosti. Sredstva se bodo dodeljevala za tri vrste ukrepov:

1.      spodbujanje odpiranja novih delovnih mest

2.      spodbujanje samozaposlovanja

3.      spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedeni v razpisu.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni občine ali poslana priporočeno po pošti na naslov: Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Rok prijave je 11. 5. 2022. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Komen.

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) v skupni višini 22,60 EUR. Plačilo je možno na račun Občine Komen št. SI56 01249-4490309166, s sklicem: 11 75485-7111002.

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja 2021 in 2022.pdf

 

Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2021 in 2022.docx

Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2021 in 2022.pdf

 

Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2021 in 2022.docx

Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2021 in 2022.pdf

 

Razpisna dokumentacija - zaposlovanje tezje zaposljivih oseb 2021 in 2022.docx

Razpisna dokumentacija - zaposlovanje tezje zaposljivih oseb 2021 in 2022.pdf

 

Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v občini Komen

 

Mnenje komisije v zvezi z vprasanjem o razpisu.pdf

sklep o imenovanju komisije.pdf

 

 

 

natisni