temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Komen v letu 2022


Datum: 28.02.2022

Občina Komen je 25. februarja 2022 v Uradnem listu RS št. 26/22, na straneh 608-612 objavila Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen v letu 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednje dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj 9 mesecev v letu, izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost javno predstaviti:

·         glasbena dejavnost (vokalna glasba),

·         plesna dejavnost (plesna umetnost, folklorna dejavnost),

·         gledališka dejavnost.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je ponedeljek, 28. marec 2022.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (28. marec 2022) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

javni razpis.PDF

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen.pdf

Merila in kriteriji za vrednostenje in ocenjevanje prijav.doc

Navodilo za prijavo na JR.doc

vzorec pogodbe.doc

 

Razpisna dokumentacija:

Obrazec št. 1 - Obrazec prijave na javni razpis.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o oddaji statuta društva.doc

 

 

 

natisni