temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Komen v letu 2022


Datum: 28.02.2022

Občina Komen je 25. februarja 2022 v Uradnem listu RS št. 26/22, na straneh 612-614 objavila Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen v letu 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki na območju občine Komen in so namenjeni širši javnosti. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednje javne prireditve:

-       turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini,

-       kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju kulturnih potreb.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je ponedeljek, 28. marec 2022.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (28. marec 2022) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

javni razpis.PDF

Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Komen.pdf

Merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav.doc

Navodilo za prijavo na JR.doc

 

Razpisna dokumentacija:

 Obrazec št. 1 - Obrazec prijave na javni razpis.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o oddaji statuta.doc

 

Obrazec za evidentiranje in vrednotenje prostovoljskega dela.doc

Vzorec pogodbe.doc

Zahtevek za izplačilo sredstev.docx

Končno poročilo o izvedbi prireditve.doc

 

 

 

natisni