temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v Občini Komen

Opis postopka:
Vlagatelj/ica poda zahtevek za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka po pošti na naslov Občine Komen ali osebno v pisarni za družbene dejavnosti oziroma v sprejemni pisarni Občine Komen.

Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavlja družina otroka, če je otrok s stalnim prebivališčem v Občini Komen državljan Republike Slovenije in imata oba starša stalno prebivališče v Občini Komen. Pri enostarševskih družinah lahko pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja eden od staršev. Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, v primeru da otrok nima staršev.

Višina enkratne denarne pomoči znaša:

-       200,00 EUR za prvega otroka,

-       300,00 EUR za drugega otroka

-       400,00 EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka.


Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja na podlagi pisne vloge. Rok za vložitev vloge je najkasneje šest mesecev po otrokovem rojstvu.

Pravna podlaga:
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Komen

Upravna taksa:
Upravne takse ni.

Obrazci:

003_Vloga_za_enkratno_denarno_pomoč_ob_rojstvu_otroka – 2018.doc

natisni