temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga izven prodajaln

Prodajo blaga zunaj prodajaln ureja Zakon o trgovini, ki določa, da se prodaja zunaj prodajaln lahko opravlja s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah, s prodajalnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici. Za prodajo blaga na tak način se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmih, shodih in podobno). V skladu s 6. členom navedenega zakona mora trgovec za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se blago prodaja. Tako mora trgovec v primeru uporabe javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln pridobiti soglasje občine. Soglasje vsebuje podatke o prostoru in časovnih terminih prodaje blaga. Soglasje se lahko izda za tekoče koledarsko leto (v primeru daljše občasne prodaje) ali za točno določene datume.

Trgovec, v skladu z Odlokom o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen, poda vlogo za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln pisno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. V njej navede podatke o vlagatelju (prodajalcu), načinu prodaje blaga (npr. premična stojnica), lokacijo prodaje (npr. Komen ali Štanjel, oz. Štanjel in Komen), površino namenjeno prodaji (npr. površina premične stojnice 2m2), datum ali obdobje prodaje (npr. občasno v letošnjem letu, ali občasno v soboto in nedeljo, ali točen datum/datume prodaje, itd.), in vrsto blaga, ki se bo prodajala (npr. starine, med, zelišča, slike, risbe, zelenjava, češnje, kostanj, ročno izdelan nakit, itd.). K vlogi je potrebno priložiti dokazila, na podlagi katerih bo občinska uprava lahko izdala soglasje (npr.  kmetovalec - izpis iz registra kmetijskega gospodarstva, itd.). Soglasje se izda za obdobje tekočega koledarskega leta.


Pravna podlaga:

 

Upravna taksa:

Po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah  znaša upravna taksa 22,60 EUR.

Upravno takso se lahko plača:
- s položnico: na banki ali preko interneta (namen plačila »Plačilo upravne takse«, na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen; številka računa: SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002).

Zaradi hitrejšega reševanja postopka svetujemo, da k vlogi priložite dokazilo o plačani upravni taksi.  V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Občinska taksa: poleg upravne takse se določi še občinska taksa, ki je odvisna (v primeru prodaje na stojnici) od njene površine in v letu 2022 znaša 0,95 EUR dnevno za vsak m2 površine stojnice (za tiste dneve, ko se vrši prodaja blaga). Odločba o odmeri občinske takse se izda po dokončnosti soglasja, s katerim se trgovcu dovoli prodajo blaga zunaj prodajaln.

Obrazci:

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln

natisni