temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Vloga za pridobitev dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom

 Opis postopka:

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu s prvim  odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja .

Način uporabe zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. V skladu s 6. členom te Uredbe je potrebno v vlogi navesti naslednje podatke: odgovorno osebo organizatorja prireditve, kraj prireditve, čas poteka prireditve, čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav, vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in mesto namestitve zvočnih naprav.
6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti organizator prireditve.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe in priloge 2, upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa, vendar pa mora organizator dostaviti načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 in dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav.

Zvočne naprave pa se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti.

Zahtevane priloge:

- poročilo o emisiji hrupa v okolje, ali
- načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice in dokumentacija o nazivni električni moči zvočnikov in število zvočnikov.

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu okolja
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
Zakon o javnih zbiranjih  

Rok za oddajo vloge je najmanj 30 dni pred prireditvijo!

Upravna taksa:


Upravna taksa na podlagi Zakona o upravnih taksah
  po tarifni številki 1 in 3, znaša 22,60 EUR.

Upravno takso se lahko plača:- z gotovino na sedežu Občine Komen - na račun upravnih taks:                     namen plačila »Plačilo upravne takse«            

na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen            

številka računa SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002 – 2021   

Obrazci:

Vloga_za_zacasno_cezmerno_obremenitev_okolja_s_hrupom.doc

 

natisni