temperatura 28°C
smer vetra S
hitrost 0.5m/s

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

 

Opis postopka:

Občina Komen odmerja komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na podlagi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 73/19, 83/20).

Zahtevane priloge:

Investitor mora predložiti izvod načrta PGD ali DGD, ter pooblastilo investitorja v primeru, da vlogo vlaga pooblaščenec. 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 73/19)

Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 83/20)

 

Upravna taksa:

Upravna taksa na podlagi Zakona o upravnih taksah po tarifni številki 1 in 3, znaša 22,60 EUR.

Upravno takso se lahko plača:

- z gotovino na sedežu Občine Komen

- na račun upravnih taks:      namen plačila »Plačilo upravne takse«

                                                   na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen

                                                   številka računa SI56 0124-9449-0309-166, 

                                                   referenca 11 75485 – 7111002 – 2021

 

Obrazci:

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natisni