temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Ponudba za odkup zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine

 

Opis postopka:

V primeru, da leži nepremičnina znotraj območja določenega z občinskim odlokom o območju predkupne pravice občine na nepremičninah, mora lastnik pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti Potrdilo o (ne) uveljavljanju predkupne pravice. Lastnik mora pridobiti potrdilo o Potrdilo o (ne) uveljavljanju predkupne pravice, v kolikor je v predhodno pridobljenem Potrdilu o namenski rabi navedeno, da leži nepremičnina na območju predkupne pravice občine.  

Zahtevane priloge: Pooblastilo lastnika nepremičnin, če stranko zastopa pooblaščenec.  

Pravna podlaga:

Upravna taksa:

Na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah  je to potrdilo takse prosto.

Obrazci:

006_Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici.doc

natisni