temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Vloge za povračilo prevoznih stroškov

 Opis postopka:

Vlagatelj/ica lahko z vlogo za učence osnovnih šol in otroke s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v Občini Komen uveljavlja naslednje pravice:       

-  povračilo stroškov prevoza v primeru, ko občina brezplačnega prevoza zaradi odročnega kraja, premajhnega števila učencev za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz učencev ne more organizirati, starši oziroma zakoniti zastopniki učenca pa soglašajo, da učenca sami vozijo v šolo in iz nje,      

- koriščenje plačljivega prevoza, ki ga organizira občina za obiskovanje interesnih oziroma prostočasnih dejavnosti,     

- povračilo stroškov prevoza v primeru, ko učenec obiskuje šolo izven matičnega šolskega okoliša in ni organiziranega šolskega prevoza v matično osnovno šolo;,

- koriščenje brezplačnega prevoza oz. povračilo stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami.

Vlagatelj/ica poda vlogo pisno po navadni pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen.  

Pravna podlaga:

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami ter povračilu stroškov prevoza v Občini Komen

Upravne takse ni.  

Obrazci:

Vloga_PLAČLJIV PREVOZ.doc 

Vloga_za_uveljavljanje_pravice_brezplačen_prevoz_OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI.doc

Vloga_za_uveljavljanje_pravice_do_povraila_strokov_prevoza - LASTEN PREV....doc

Vloga_za_uveljavljanje_pravice_do_povraila_strokov_prevoza - ŠOLA IZVEN ....doc

natisni