temperatura -2°C
smer vetra JZ
hitrost 0.8m/s

Vloga za uporabo javne površine (plakatiranje, oglaševanje,...)

Opis postopka:

1)  Plakatiranje

Oglaševanje oz. plakatiranje na stalnih reklamnih panojih izvaja režijski obrat Občine Komen praviloma ob torkih. Vlagatelj mora dostaviti vlogo za izdajo soglasja za oglaševanje in plakate najpozneje do petka, če želi, da so plakati postavljeni sledeči torek. Naročniki plakatiranja ne smejo sami nameščati plakatov. 

Cena postavitve plakatov znaša (do velikosti B1) 2,456 EUR/kos za do 12 dni, za dodatnih 7 dni znaša cena 1,535 EUR/kos. Šteje se, da naročnik plakatiranja naroča postavitev 10-ih plakatov, četudi jih želi manj, cena za večje število plakatov se zaračuna sorazmerno.  

2)  Transparenti

Občinska taksa za postavitev začasnih transparentov znaša:

  • do 1m2 za vsakih 7 dni 3,07 EUR
  • od 1m2 do 5m2 za vsakih 7 dni  6,14 EUR
  • nad 5m2 za vsakih 7 dni 18,42 EUR Transparente postavi in odstrani naročnik oglaševanja sam. 

Pravna podlaga:

Odlok o oglaševanju v Občini Komen

Upravna taksa:

Na podlagi Zakona o upravnih taksah  znaša upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife, 22,60 EUR. 

Upravno takso se lahko plača:

  • s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta na račun upravnih taks (namen plačila: »plačilo upravne takse«, naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen; številka računa: SI56 0124 9449 0309 166, referenca: 11 75485-7111002, Koda namena: OTHR).

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

NAVODILA O IZVAJANJU OGLAŠEVANJA.pdf

Obrazci:

Vloga za koriščenje javnih površin

    

natisni