temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Vloga za uporabo javne površine (plakatiranje, oglaševanje,...)

Opis postopka:

1)  Plakatiranje

Oglaševanje oz. plakatiranje na stalnih reklamnih panojih izvaja režijski obrat Občine Komen praviloma ob torkih. Vlagatelj mora dostaviti vlogo za izdajo soglasja za oglaševanje in plakate najpozneje do petka, če želi, da so plakati postavljeni sledeči torek. Naročniki plakatiranja ne smejo sami nameščati plakatov. 

Cena postavitve plakatov znaša (do velikosti B1) 2,528 EUR/kos za do 12 dni, za dodatnih 7 dni znaša cena 1,58 EUR/kos. Šteje se, da naročnik plakatiranja naroča postavitev 10-ih plakatov, četudi jih želi manj, cena za večje število plakatov se zaračuna sorazmerno.  

 

Največja velikost plakatov je B1 (707 * 1000 mm). Vsak naročnik oglaševanja lahko oglašuje na vsaki strani panoja le z enim plakatom.

2)  Transparenti

Občinska taksa za postavitev začasnih transparentov znaša:

  • do 1m2 za vsakih 7 dni 3,16 EUR
  • od 1m2 do 5m2 za vsakih 7 dni  6,32 EUR
  • nad 5m2 za vsakih 7 dni 18,96 EUR Transparente postavi in odstrani naročnik oglaševanja sam. 
  •  

3) Trajnejše oblike oglaševanja - za informacije pokličite na Občino Komen

 

Pravna podlaga:

Odlok o oglaševanju v Občini Komen

Upravna taksa:

Na podlagi Zakona o upravnih taksah  znaša upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife, 22,60 EUR. 

Upravno takso se lahko plača:

  • s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta na račun upravnih taks (namen plačila: »plačilo upravne takse«, naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen; številka računa: SI56 0124 9449 0309 166, referenca: 11 75485-7111002, Koda namena: OTHR).

 

Zaradi hitrejšega reševanja postopka svetujemo, da k vlogi priložite dokazilo o plačani upravni taksi.

 

NAVODILA O IZVAJANJU OGLAŠEVANJA.pdf

 

Obrazci:

Vloga za koriščenje javnih površin

    

natisni