temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Vloga za sodelovanje v procesu posvetovanja z javnostjo

 

Opis postopka:

Sodelovanje občanov pri sprejemanju odločitev v občini je določeno že z določili zakona o lokalni samoupravi, v zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in v zakonu, ki ureja volilno pravico. Z vidika sprejemanja odločitev v občini je pomembna tudi Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej), ki med drugim postavlja smernice za sodelovanje s strokovno in drugimi zainteresiranimi javnostmi.

7. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja določa, da vsak organ predloge predpisov, programov, strategij in drugih dokumentov posreduje v svetovni splet z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostmi in ključnimi deležniki. Glede načina, rokov in izjem v zvezi z objavo na svetovnem spletu zaradi posvetovanja z javnostjo in ključnimi deležniki se smiselno uporabljajo določbe resolucije, ki ureja normativno dejavnost, in poslovnik vlade.

Občina Komen zagotavlja  minimalni standard transparentnosti pri sprejemanju akta tako, da predlog splošnega akta posreduje v svetovni splet vsaj sedem dni pred izdajo. Predlogi predpisov so objavljeni pri vsaki posamezni seji na tej povezavi, pa tudi v Katalogu informacij javnega značaja.

Več o informacijah javnega značaja si lahko preberete tu.

Z željo, da pri pripravi predpisa občina pridobi čim več kvalitetnih in relevantnih odzivov, lahko vsak posameznik poda predloge, pripombe k posameznemu členu predpisa.

Pravna podlaga:

Resolucija o normativni dejavnosti

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Upravna taksa:

Upravne takse ni.

Obrazci:

 012_Vloga za sodelovanje v procesu posvetovanja z javnostjo.docx

 

natisni