temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Izjava o odpovedi pravice do pritožbe

Opis postopka:

229. a člen Zakona o splošnem upravnem postopku določa, da se lahko stranka ali druga oseba, v katere pravice ali pravne koristi posega odločba, do poteka roka za pritožbo odpove pravici do pritožbe. Izjava o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali ustno na zapisnik.

Odpoved pravici do pritožbe je možna po vročitvi odločbe, če zakon ne določa drugače.

Odpoved pravici do pritožbe se ne more več preklicati.

Odpoved pravici do pritožbe učinkuje od dneva, ko organ dobi pisno izjavo oziroma ko stranka da izjavo ustno na zapisnik.

Pravna podlaga:

Zakon o splošnem upravnem postopku

Upravna taksa:

Upravne takse ni.

Obrazci:

Izjava o odpovedi pravici do pritožbe.pdf

natisni