temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Vloga za odkup lesa na panju na parcelah v lasti Občine Komen

Opis postopka: Vlagatelj/ica poda vlogo za odkup lesa na panju na parcelah v lasti Občine Komen, po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po e-pošti. Odgovorna oseba na Občini Komen obvesti o vlogi revirnega gozdarja. Odkup lesa na panju je možen po izdaji odločbe s strani pristojnega Zavoda za gozdove in pogodbi med lastnikom lesa in vlagateljem.  

Pravna podlaga:       

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

-  Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

- Zakon o gozdovih 

Upravna taksa: Upravne takse ni.  

Vloga za odkup lesa na panju 2019.doc

 

natisni