temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Zahteva za izdajo mnenja skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine in mnenja k zagotavljanju dostopa do javne ceste ter gradnje v varovalnem pasu občinske ceste

Opis postopka:

Zahtevo za izdajo mnenja skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest se vloži pri načrtovanju gradnje, za katere je potrebno imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Gradnja, za katere je potrebno imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje obsega novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti, zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov.

 

Obrazci in priloge:

Povezava do programa za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije za izdajo mnenja. 

 

Zahteva za izdajo mnenja za novogradnjo, rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov:

- Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja,

- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbene dovoljenja - DGD, skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov, Ur.l. RS,  št. 36/2018)

- Pooblastilo, če zahteve ne vlaga investitor.

 

Zahteva za izdajo mnenja za spremembo namembnosti zahtevnih in manj zahtevnih objektov:

- Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja,

- Priloga 7 - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti - DSN,

- Pooblastilo, če zahteve ne vlaga investitor.

 

Zahteva za izdajo mnenja za gradnjo nezahtevnih objektov:

- Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja,

- Priloga 6 - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte - DNZO, 

- Pooblastilo, če zahteve ne vlaga investitor.

 

Pravna podlaga:

3. odstavek 31. člena Gradbenega zakona

 

Taksa:

Oproščeno plačila upravne takse skladno z 32. členom Gradbenega zakona

 

 

natisni