temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele

Opis postopka:

Občina Komen izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele na podlagi 261.člena ZureP-2.

Potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele vsebuje podatke o namenski rabi parcele, določbe prostorskega akta, ki so pomembne za spreminjanje meje parcele, ter navedbo začasnega ukrepa prepovedi spreminjanja meje parcele, če je ta vzpostavljen. Potrdilu se priloži tudi kopija grafičnega prikaza prostorskega akta.

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 

Taksa:

Upravna taksa na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) po tarifni številki 37a, znaša 22,70 EUR.

Upravno takso se lahko plača:

- z gotovino na sedežu Občine Komen

- na račun upravnih taks:       namen plačila »Plačilo upravne takse«

                                               na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen

                                         številka računa SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002 – 2021

 

Obrazci:

Vloga za izdajo potrdila za spreminjanje meje parcele.doc

 

natisni