temperatura 14°C
smer vetra V
hitrost 2.5m/s

Objave

DatumNaslov
02.05.2020Obvestilo o sprejetih spremembi in dopolnitvi ukrepov na področju upravnih in drugih javnopravnih zadev
29.04.2020Namera o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na podlagi javnega interesa na parc. št. 134/3 in 134/5, k.o. Komen
06.04.2020Podaljšanje roka za zbiranje predlogov za podelitev Priznanj Občine Komen
30.03.2020Obvestilo o sprejetih ukrepih Vlade RS na področju upravnih in drugih javnopravnih zadev
27.03.2020Poziv dvolastnikom kmetijskih zemljišč
16.03.2020Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin občine Komen - parcele KOMEN JUG
28.02.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - parc. št. 460/47, k.o. Brje
28.02.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor v pritličju Kvadratnega stolpa gradu Štanjel
26.02.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja nepremičnin k.o. Brje
12.02.2020Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leti 2020 in 2021
10.02.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-poslovni prostor na naslovu Komen 126a
06.02.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni prostor v Kulturnem domu v Kobjeglavi
05.02.2020Poziv za zbiranje predlogov za imenovanje članov sveta območne izpostave JSKD
03.02.2020Vabilo na prireditev "Športnik Krasa in Brkinov 2019"
03.02.2020Poziv za predlaganje kandidata za člana Vaškega odbora Komen
27.01.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo lesa na panju - k.o. Komen
20.01.2020Pravilnik o oddaji Ferrarijevega vrta v občasno uporabo
16.01.2020Zbiranje ponudb za grafično obdelavo in tisk javnega glasila Občine Komen za obdobje 2020-2021
16.01.2020Priznanja Občine Komen za leto 2020 - zbiranje predlogov
10.12.2019odločba o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobrega - k.o. Kodreti, Ivanji Grad, Tomačevica, Komen
<< 123456789 >>

natisni