temperatura 16°C
smer vetra V
hitrost 0.9m/s

Objave

Parkirišča v Štanjelu


Datum: 01.08.2019

 

 

OBVESTILO ZA UPORABNIKE PARKIRIŠČ V ŠTANJELU

Na podlagi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine v Štanjelu in  Sklepa o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja v Štanjelu, sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Komen dne 25. 4. 2019 ter Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine, sprejetega na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Komen dne 28. 6. 2018, je bil s 1. 8. 2019 vzpostavljen sistem za zaračunavanje parkirnine in uporabnine.

Plačilo parkirnine je od navedenega datuma potrebno plačati za parkiranje na makadamskem parkirišču Polje, parc. št. 500/274, k.o. Štanjel in na makadamskem parkirišču pod bivšo gostilno Zoro, parc. št. 500/159, k.o. Štanjel. Obe parkirišči se nahajata desno od glavne regionalne ceste, gledano iz smeri Nova Gorica. Parkirnino je potrebno plačati vse dni v letu med 8.00 in 20.00 uro. Prva ura parkiranja je na navedenih parkiriščih brezplačna, za vsako nadaljnjo uro je potrebno plačati 1 eur, maksimalno 5 eur na dan. Plačilo parkirnine se lahko izvede preko mobilne aplikacije EasyPark, preko SMS sporočila ali klasično na parkomatu, ki se za obe parkirišči nahaja na avtobusnem postajališču. V slednjem primeru mora voznik v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla pustiti listek iz parkomata. Tudi v primeru enournega brezplačnega parkiranja je potrebno na parkomatu s pritiskom na tipko »listek« pridobiti listek in ga pustiti v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla ali izjemoma označiti čas prihoda s parkirno uro.

Na navedenih parkiriščih je parkiranje dovoljeno tudi z dovolilnico, izdano na podlagi Pravilnika o dovolilnicah za parkiranje na plačljivih parkiriščih v Štanjelu, izdanega s strani župana dne 31. 7. 2019 in nameščeno v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.

Kot pomožna površina za potrebe parkiranja je v Štanjelu trenutno v uporabi površina za vaškim domom, parc. št. 914/8, k.o. Štanjel. Za parkiranje na navedeni površini je potrebno plačati uporabnino, ki za vsako začetno uro znaša 1 eur, dnevno maksimalno 5 eur. Plačilo uporabnine se lahko izvede preko mobilne aplikacije EasyPark ali s poslanim SMS sporočilom. Uporabnino za parkiranje je potrebno plačati vse dni v letu med 8.00 in 20.00 uro.

Brezplačno parkiranje je v Štanjelu omogočeno v bližini osnovne šole, na parkirnem prostoru ob igrišču, ob sobotah in nedeljah ter v počitniškem času tudi na parkirišču šole.       

                                                                                             

 

Sklep o določitvi parkirnih površin v Štanjelu.pdf

Sklep o določitvi pomožnih parkirnih površin.pdf

Pravilnik o parkirnih dovolilnicah.pdf

Obrazec Vloga za izdajo parkirne dovolilnice.docx

Lokacije brezplačnih parkirnih površin.pdf

Lokacije plačljivih parkirnih površin.pdf

Sprememba sklepa o določitvi parkirnih površin v Štanjelu.pdf

SPREMEMBA PRAVILNIKA-DOVOLILNICE PARKIRANJE.pdf

natisni