temperatura 19°C
smer vetra V
hitrost 1.4m/s

Objave

Poziv dvolastnikom kmetijskih zemljišč


Datum: 27.03.2020

 

Vlada RS je na 6. dopisni seji sprejela Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS 29/2020), ki pa ne velja za dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje.

 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni?h=

 

4. člen Odloka določa:

»Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.«

 

To v praksi pomeni, da lahko državljani RS, ki imajo kmetijsko zemljo v Italiji in obratno, državljani Italije (t. j. tudi slovenski zamejci), ki imajo kmetijsko zemljo v RS prečkajo mejo, tako kot do sedaj - na maloobmejnih mejnih prehodih, na polju ipd. Izpolnjevati morajo zgolj pogoj, da je prehod nujen zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelskih opravil.

Za prehod meje so vzpostavljene štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok.

Če bodo težave pri prehodu meje, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano državljane poziva, da se obrnejo na Štab CZ Občine Komen ali policijo.

 

Ob tem ponovno poudarjamo, da je prehod meje možen izključno za lastnike zemljišč ter izključno zaradi opravljanja kmetijsko – poljedelskih opravil na zemljiščih.

  

Naprošamo vse občane Občine Komen, ki imajo zemljišča na ozemlju Republike Italije, na katerih opravljajo kmetijsko – poljedelska opravila, da nam na -poštni naslov obcina@komen.si sporočijo svoje kontaktne podatke ter podatke o zemljiščih, ki jih obdelujejo in sicer:

 

ime in priimek,

naslov,

kontaktne podatke: GSM in elektronsko pošto,

zemljišča na ozemlju Republike Italije, ki jih obdelujejo (podatki o zemljišču).

 

Vsi državljani RS, ki bodo za namen izvajanja kmetijsko - poljedelskih opravil prehajali državno mejo, morajo na ozemlju Republike Italije s seboj imeti izpolnjeno samoizjavo:

Samoizjava_17_3_20_dopolnjeno_ITA_SL_koncna II-2.docx

Nova izjava 26.03.2019.jpeg

Prehod državne meje bo za lastnike kmetijskih zemljišč možen po zemljišču s parc. št. 2367 k.o. Brje ter izključno do zemljišča, na katerem lastnik opravlja kmetijsko - poljedelska opravila.

Sklep župana 24.3.2020.pdf

Izsek iz PISO 24.3.2020.pdf


 

 

natisni