temperatura 14°C
smer vetra V
hitrost 2.5m/s

Objave

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru


Datum: 06.11.2020

Okrožno sodišče v Kopru je v Uradnem listu RS z dne 6. 11. 2020 objavilo Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru.

Imenovanje sodnikov porotnikov se izvede v skladu s 7. poglavjem Zakona o sodiščih (v nadaljevanju ZS).

Kandidate za sodnike porotnike lahko predlagajo predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na tem območju, razen političnih strank, ki ne morejo neposredno predlagati kandidatov (45. člen ZS).

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan RS, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen ZS).

Pri oblikovanju predlogov je potrebno določeno število sodnikov porotnikov imenovati tudi izmed profesorjev, učiteljev, vzgojitelj in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov (sodniki porotniki za mladoletniške zadeve) (462. člen Zakona o kazenskem postopku)

Za območje Občine Komen bodo imenovani 4 sodniki porotniki, od tega 1 sodnik porotnik za mladoletniške zadeve.

Pisni predlog za kandidate mora obsegati:

-       ime in priimek kandidata,

-       datum in kraj rojstva,

-       naslov prebivališča,

-       telefonska številka, na katero je kandidat dosegljiv,

-      potrdilo o nekaznovanosti ali pisno soglasje, da lahko podatke iz kazenske evidence, pridobi okrožno sodišče v Kopru,

-       izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje iz 42. člena ZS

-       izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo.

 

Pisnemu predlogu za kandidata mora biti priložena tudi podpisana privolitev kandidata za obdelavo osebnih podatkov.

V priponki je:

-       obrazec št. 1 - Predlog za sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Kopru,

-       obrazec št. 2 - Izjava kandidata za sodnika porotnika,

-       obrazec št. 3 – Privolitev kandidata za obdelavo osebnih podatkov

 

Predloge sprejemamo do srede, 18. 11. 2020.

 

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE OKROZNEGA SODISCA V KOPRU (1).pdf

Obrazec 1 - Predlog za sodnika porotnika.pdf

Obrazec 2 - Izjava kandidata.pdf

009_Privolitev_posameznika - kandidat porotnik.docx

natisni