temperatura -1°C
smer vetra V
hitrost 0.8m/s

Ostala obvestila za občane

Zamenjava svetilk javne razsvetljave


Datum: 09.10.2014

Krajane vaških skupnosti Volčji Grad in Gabrovica - Coljava ter ostale občane obveščamo, da bo koncesionar, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa Občine Komen (Javni razpis za izvedbo del prenove javne razsvetljave in opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave), pričel z izvajanjem del v četrtek, dne 9.10.2014.

Z omenjenim dnem bo izvajalec pričel z zamenjavo svetilk v vaseh Volčji Grad, Coljava in Gabrovica pri Komnu. Tem vasem bodo v prihodnjih dneh sledila še ostala naselja.

Obvestilo o pričetku zamenjave svetilk.doc

Terminski plan prenove JR.pdf

 

natisni