temperatura 10°C
smer vetra JZ
hitrost 0.9m/s

Ostala obvestila za občane

Obvestilo podjetnikom - Omrežnina


Datum: 28.06.2016

 

Spoštovani podjetniki,

v prilogi vam ponovno pošiljamo skupni dopis OOZ Sežana, Občine Sežana in javnega podjetja Kraški vodovod Sežana, s katerim smo vas že pred časom obvestili, bodo v Občini Sežana od 1. julija 2016 za gospodarske subjekte s sedežem v Občini Sežana veljale nove (višje) cene oskrbe s pitno vodo zaradi višje cene omrežnine. Dopis vam prilagamo ponovno v prilogi.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je, kot že napovedano, dogovorila ugodnejše cene za izdelavo elaborata presoje požarne varnosti, ki je potreben pred morebitno zamenjavo dimenzije vodomera. Pred pričetkom izdelave Presoje PV se je potrebno z vsakim lastnikom vodomera pogovoriti in preveriti, kakšne so možnosti za dejansko zmanjšanje premera vodovodnega priključka. Pri gospodarskih subjektih, ki se bodo odločili za zamenjavo vodomera, je potrebno preveriti dejansko potrebo po vodi za gašenje.

 Iz 23. člena Zakona o varstvu pred požarom izhaja, da se pri vzdrževanju objektov požarna varnost ne sme zmanjšati. Pri presoji je potrebno upoštevati gradbene predpise, ki so bili upoštevani v projektni dokumentaciji, na podlagi katere je obravnavani objekt pridobil uporabno dovoljenje, kot tudi danes veljavne zahteve gradbenih predpisov o požarni varnosti v stavbah. Presoja je podana v obliki elaborata - Presoja požarne varnosti, ki ga po mnenju Uprave RS za zaščito in reševanje lahko izdela ustrezno usposobljena oseba – odgovorni projektanti požarne varnosti.

OOZ Sežana se je dogovorila za ugodnejše pogoje izdelave presoje požarne varnosti z Inštitutom za varnost pri delu Lozej d.o.o. . Izhodiščna cena izdelave elaborata znaša za člane OOZ Sežana 250 € in 300 € za nečlane, dokončna cena pa je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta. Podjetja, ki se bodo odločila za izdelavo presoje požarne varnosti, to sporočite po e-pošti: ooz.sezana6@ozs.si<mailto:ooz.sezana6@ozs.si> . Na podlagi pridobljenega strokovnega mnenja se vloži vloga za pridobitev soglasja za zmanjšanje priključne moči obračunskega vodomera na Kraški vodovod Sežana d.o.o. (tel.: 057311660).

 Vsi zainteresirani se za nasvet lahko obrnete na Območno obrtno-podjetniško zbornico Sežana, Kraški vodovod Sežana d.o.o. ali na Občino Sežana.

 Marija Rogan Šik

Sekretarka

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana Kraška ulica 6, 6210 Sežana

Telefon: 00386 5 73 00 060

Mobitel: 00386 41 729 692

Faks: 00386 5 73 42 002

E-pošta: marija.rogan@ozs.si<mailto:marija.rogan@ozs.si>

URL: www.ooz-sezana.si<http://www.ooz-sezana.si/>

E-katalog: www.oozsezana-e-katalog.sihttp://www.oozsezana-e-katalog.si/

OMREŽNINA.pdf

 

natisni