temperatura 14°C
smer vetra V
hitrost 1.7m/s

Ostala obvestila za občane

JAVNE PRIREDITVE – splošne informacije za organizatorje


Datum: 18.04.2017

Na pobudo Občine Hrpelje-Kozina je Upravna enota Sežana v sodelovanju s Policijo pripravila splošne informacije za organizatorje javnih prireditev, ki bi služile predvsem kot usmeritev lokalnim društvom in tudi drugim organizatorjem, kdaj prireditev prijaviti pri policijski postaji in kdaj zaprositi za dovoljenje za prireditev pri upravni enoti. Pobudnik nas je za pripravo besedila zaprosil z namenom, da se usmeritve kako se lotiti organizacije javne prireditve objavijo na spletni strani občine. 

Da bi organizatorji na enem mestu dobili čimbolj celovito informacijo o svojih zakonskih obveznostih in dokumentaciji, ki jo morajo predhodno pripraviti za izvedbo prireditve, so priloga tega besedila tudi obrazci, s katerimi organizator zaprosi za potrebna dovoljenja in soglasja iz pristojnosti upravne enote oziroma policije  (prijava prireditve / vloga za izdajo dovoljenja, ocena zdravstvene ogroženosti na prireditvi), in občine (soglasje za uporabo zemljišča, dovoljenje za prekomerno obremenitev okolja s hrupom, dovoljenje za zaporo ceste, dovoljenje za plakatiranje ipd.)

JAVNE PRIREDITVE.docx

VLOGA.pdf

priloga 16, tip prireditve.doc

Priloga 15-za organizatorja.doc

natisni