temperatura 13°C
smer vetra
hitrost 0.2m/s

Ostala obvestila za občane

Razpisi MKGP (podukrep 4.1 in 4.2 za leto 2019)


Datum: 13.02.2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS, št. 7/ 19 z dne 1. 2. 2019 objavilo 11. Javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Z razpisom se sofinancira:

  • 1) nakup in postavitev mrež proti toči,
  • 2) nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme,
  • 3) ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave in
  • 4) ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce najdete na naslednji povezavi. Rok za prijavo je od 25. 2 2019 do vključno 29. 5. 2019.  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS, št. /19 z dne 1. 2. 2019 objavilo  5. Javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019.

Z razpisom se sofinancira ukrepe iz 29. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18). Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce najdete na naslednji povezavi.

Rok za prijavo je od 25. 2 2019 do vključno 29. 5. 2019.    

 

natisni