temperatura 14°C
smer vetra Z
hitrost 3.2m/s

Ostala obvestila za občane

Predstavitev delovanja Zagovornika načela enakosti občinam


Datum: 28.03.2019

Dopis, naslovljen na župane in županje občin:

Spoštovane županje, spoštovani župani,


pred dobrima dvema letoma je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) začel delovati neodvisen državni organ Zagovornik načela enakosti. Med temeljnimi nalogami organa so pomoč, svetovanje in podpora posameznikom ali skupinam, ki se počutijo diskriminirane.

Na vas se obračamo, ker ste prav občine najbolj neposredno v stiku z različnimi skupinami in posamezniki, ki uresničujejo človekove pravice in temeljne svoboščine, pri uveljavljanju pravic in obveznosti na različnih področjih družbenega življenja. Pri tem so posebnega pomena osebne okoliščine, kot so spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje in izobrazba. Med njimi je veliko ranljivih skupin, ki občutijo neenako obravnavano oziroma diskriminiranost pri obravnavi.

Na vseh teh področjih Zagovornik (lahko) obravnava oziroma ugotavlja diskriminacijo. Pot do vaših občank in občanov, ki morda doživljajo diskriminacijo in bi potrebovali svetovanje in podporo Zagovornika načela enakosti, lahko najbolj učinkovito utremo z vašo pomočjo. Izjemno pomembno je vaše znanje in veščine pri vzpostavljanju vzajemnega zaupanja. Pogosto je prav nezaupanje, povezano z nepoznavanjem možnosti, razlog, zaradi katerega diskriminirane osebe ne poiščejo pomoči.  

Zagovornik vas zato kot najvišjega predstavnika lokalne samouprave  naproša, da na občini zaposlene sodelavke in sodelavce seznanite z vsebino tega dopisa. Poznavanje delovanja Zagovornika načela enakosti bo odločilen korak k informiranju vaših občank in občanov, o tem kakšne možnosti imajo, če se počutijo diskriminirane.  

V ta namen vam posredujemo povezave in priponke do naših gradiv:

- zloženka Zagovornika načela enakosti (priloženo v priponki)
- obrazec Predlog za obravnavo diskriminacije

-obrazec na spletni strani organa lahko natisnete: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/02/obrazec-za-prijavo-diskriminacije-web-SLO.pdf 
- kratek povzetek nastanka, pristojnosti in nalog Zagovornika načela enakosti (priloženo v priponki)
- povezava na Redno letno poročilo za leto 2017: http://www.zagovornik.si/redno-letno-porocilo-za-leto-2017/   
 

Spletna stran Zagovornika: www.zagovornik.si

Brezplačni telefon: 080 81 80

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10h - 12h

                     ob sredah tudi od 15h - do 18h

E-poštni naslov:      gp@zagovornik-rs.si           
 

 

natisni