temperatura 9°C
smer vetra JV
hitrost 0.6m/s

Ostala obvestila za občane

Projekt Dnevni center Komen


Datum: 25.03.2021

Sodelovanje med Občino Komen in Domom upokojencev Nova Gorica bo kmalu obrodilo prve sadove, saj se bodo v kratkem začela obnovitvena dela na objektu nekdanje stare menze. Dom upokojencev Nova Gorica je v začetku meseca marca objavil razpis za izbiro izvajalca gradbenih in drugih del na objektu namenjenemu dnevnemu varstvu starejših.

Leto 2020 se je kljub negotovosti, ki jo prinaša obdobje epidemije, zaključilo s pozitivnimi občutki, saj je Dom upokojencev Nova Gorica uspešno kandidiral in pridobil sredstva za financiranje obnove zapuščenega objekta in njegove okolice v Komnu. Objekt, ki je bil nekdaj namenjen gospodinjski dejavnosti, zatem pa kazil podobo naselja Komen, bo kmalu pridobil drugačen pomen in namen. V njem se bodo srečevali starejši ljudje, ki se radi družijo in aktivno preživljajo svoj prosti čas, potrebujejo pomoč in varstvo ali povsem samostojni ljudje, ki si želijo le klepeta in dobre družbe. Prednosti tovrstnega projekta so številne, poleg zagotavljanja dodatnih socialnih storitev in podpornih mehanizmov za starejše ljudi in njihove svojce, le-ta prinaša tudi dvig kakovosti bivanja vseh občanov, dodatna delovna mesta, nove finančne priložnosti za gostince, ureditev in osmislitev opuščenih površin in objektov in še bi lahko naštevali.

Izvajanje projekta Dnevni center Komen se je uradno začelo že novembra 2020 s podpisom pogodbe prejete s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dejansko pa so se pripravljalne aktivnosti začele že veliko prej. Sedaj se nahajamo v obdobju, ko čakamo na izbiro najugodnejšega ponudnika za začetek izvajalskih del na objektu in njegovi okolici.

Zasluge za snovanje projekta »Dnevni center Komen« gredo pobudnikoma, Občini Komen in Domu upokojencev Nova Gorica, pri financiranju pa gre zahvala Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo zagotovilo sredstva v višini  347.844,30 EUR. Celotna vrednost projekta pa znaša 349.046,94 EUR.

Dnevni center starejših predstavlja velik doprinos Občini Komen in širši okolici, vendar za zagotavljanje pozitivnega vzdušja, vesele in zdrave starosti, smo pomembni vsi, tudi vi, dragi občani, ki nam boste z vašim znanjem, zanimanjem in veseljem, pomagali utirati novo pot, za sedanje in vse prihodnje rodove. Obstoj tovrstnih centrov pomeni, da bomo starejši ljudje lahko ostajali dlje časa doma, kasneje odhajali v dom, posledično finančno privarčevali ter razbremenili svojce in prijatelje, ki nas oskrbujejo ali nas še bodo oskrbovali.

V naš center boste vabljeni prav vsi občani, ki potrebujete posvet, pomoč ali le prijateljski klepet, predvidoma že v letu 2022.

Projekt delno financira MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt se financira iz Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju  na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014 – 2020.

 

Tanja Peloz, Dom upokojencev Nova Gorica

dom

 

dom
dom
dom
dom

 

natisni