temperatura 13°C
smer vetra J
hitrost 6.7m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2013, ROK PRIJAVE: 17. 6. 2013


Datum: 20.05.2013

Občina Komen je 17. maja 2013 v Uradnem listu RS št. 43/2013, na straneh 1587, 1588 in 1589 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2013.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci letnega programa za kulturo, letnega programa športa, izvajalci programov na področju humanitarnih, preventivnih socialnih in drugih neprofitnih dejavnosti ter izvajalci programov na področju turizma.

 Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je ponedeljek, 17. junij 2013.

 Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni Občine Komen oziroma oddane na pošti (upošteva se poštni žig). Vloga, oddana na predpisanih obrazcih, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani:

- v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,

- v spodnjem levem kotu besedilo » Prijava na javni razpis na področju družbenih dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B, C, D, ali E),

- v spodnjem desnem kotu naslov občine.

 

Javni razpis.doc

KULTURA.doc

NEPROFITNE.doc

SOCIALA.doc

 ŠPORT.doc

 TURIZEM.doc

 sklep o razdelitvi sredstev 2013.doc

natisni