temperatura 12°C
smer vetra JZ
hitrost 8.6m/s

Razpisi

Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2013; ROK PRIJAVE: 25. 10. 2013


Datum: 08.10.2013

Občina Komen je 4. 10. 2013 v Uradnem listu RS, številka objave 81/2013 na straneh 2762, 2763 in 2764 objavila Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2013.

Predmet razpisa je dodelitev denarnih spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni občine in pisarni št. 13 pri Soraji Balantič, na voljo pa je tudi na spletni strani občine.

Za dajanje informacij in pojasnil je pristojna Soraja Balantič (tel. 05 7310 461, soraja.balantic@komen.si).

Rok za prijavo: 25. oktober 2013 do 13. ure.

 

Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2013-1.doc

razpisna dokumentacija-1.doc

natisni