temperatura 12°C
smer vetra JZ
hitrost 8.6m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2014; ROK PRIJAVE: 28. 4. 2014


Datum: 31.03.2014

Občina Komen je 28. marca 2014 v Uradnem listu RS št. 21/2014, na straneh 925, 926 in 927 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2014.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci letnega programa za kulturo, letnega programa športa, izvajalci programov na področju humanitarnih, preventivnih socialnih in drugih neprofitnih dejavnosti ter izvajalci programov na področju turizma.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je ponedeljek, 28. april 2014.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni Občine Komen oziroma oddane na pošti (upošteva se poštni žig). Vloga, oddana na predpisanih obrazcih, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani:

- v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,

- v spodnjem levem kotu besedilo » Prijava na javni razpis na področju družbenih dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B, C, D, ali E),

- v spodnjem desnem kotu naslov občine.

 

Javni razpis 2014.docx

ovitek.doc

splošna navodila.doc

 

Razpisna dokumentacija:

KULTURA.doc

NEPROFITNE.doc

SOCIALA.doc

ŠPORT.doc

TURIZEM.doc

 

Poročila o porabi sredstev za leto 2014:

Poročilo - kultura.docx

Poročilo - neprofitne.docx

Poročilo - sociala.doc

Poročilo - šport.doc

Poročilo - turizem.docx

 

Objava dokončnega izbora in ovrednotenja programov, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2014

Na podlagi predlogov strokovnih komisij o izboru in ovrednotenju programov, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2014, je župan na podlagi veljavnih meril in kriterijev sprejel Sklep o razdelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje izbranih in ovrednotenih programov, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2014, št. 03402-01/2014-18.

Izvajalci programov bodo v prihodnjih dneh prejeli v podpis pogodbi o proračunskem sofinanciranju programov in projektov v letu 2014. Proračunska sredstva se bodo v skladu s Sklepom o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje izbranih in ovrednotenih programov, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2014, nakazala po vrnitvi podpisanih pogodb.

Sklep o vrednosti točke.pdf

Sklep o razdelitvi proračunskih sredstev.pdf

natisni