temperatura 12°C
smer vetra JZ
hitrost 8.6m/s

Razpisi

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2015, ROK PRIJAVE 13.11.2015


Datum: 30.10.2015

V Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2015.

Ukrepi A (skupinske izjeme): Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo  (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov).

Ukrepi B (»de minimis«): Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov; Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov; Nove investicije za delo v gozdu.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 13. 11. 2015.

Vsi obrazci so na voljo na spletni strani Občine Komen www.komen.si in v sprejemni pisarni občine Komen.  

JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO.pdf

Obrazec A.1..doc

Obrazec B..doc

Dodeljena sredstva - razpis 2015.xls

natisni