temperatura 22°C
smer vetra SV
hitrost 0.7m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2016


Datum: 15.02.2016

V Uradnem listu RS št. 9/2016 (http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016009.pdf#!/r2016009-pdf)in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen:

-          sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje stroškov dela (UKREP 1),

-          sofinanciranje novih zaposlitev za kritje stroškov dela (UKREP 2),

-          sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno ponedeljka, 4. marca 2016. Vloge se bodo obravnavale še 12. septembra 2016. Zadnji rok za oddajo vlog je 9. september 2016.  

Vsi obrazci so na voljo na spletni strani Občine Komen www.komen.si.

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj, javni razpis – spodbujanje zaposlovanja 2016«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.  

JAVNI RAZPIS ZAPOSLOVANJE 2016.pdf  

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - samozaposlitev 2015.docx  

RAZPISNA DOKUMENTACIJA nova zaposlitev 2015.doc  

RAZPISNA DOKUMENTACIJA pripravništvo oz.prva zaposlitev 2015.doc

natisni