temperatura 22°C
smer vetra SV
hitrost 0.7m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Komen v letu 2017


Datum: 20.02.2017

Občina Komen je 17. februarja 2017 v Uradnem listu RS št. 8/17, na straneh 360-363 objavila Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen v letu 2017. 

Predmet razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednje dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj 9 mesecev v letu, izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost javno predstaviti:

·         glasbena dejavnost (vokalna glasba),

·         plesna dejavnost (plesna umetnost, folklorna dejavnost),

·         gledališka dejavnost.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Rok prijave je ponedeljek, 20. marec 2017.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (20. marec 2017) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.  

razpisna_dokumentacija.pdf  

SKLEP KOMISIJA kultura.pdf

SKLEP RAZDELITEV SREDSTEV JR KULTURA.pdf

končno poročilo.docx

KONČNO POROČILO.docx

natisni