temperatura 16°C
smer vetra JV
hitrost 0.8m/s

Razpisi

Javi razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017; ROK PRIJAVE: 16. 10. 2017


Datum: 25.09.2017

V Uradnem listu RS, št. 52/2017in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017.  

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje obresti, ki so bile obračunane in plačane v letu 2017 za obstoječa posojila odobrena od 1. 1. 2010 v skladu z namenom iz Pravilnika o subvencioniranju obresti v Občini Komen.  

Upravičeni stroški so:

-          stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,

-          stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,

-          stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,

-          stroški nakupa opreme in strojev.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno ponedeljka, 16. oktobra 2017.  

Kot pravočasno se štejejo vloge, ki bodo do danega roka osebno oddane v sprejemni pisarni Občine Komen oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis – subvencioniranje obresti 2017«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.  

JAVNI_RAZPIS_SUBV.OBRESTI_2017.pdf

razpisna_dokumentacija_sof_obresti_2017.doc

razpisna_dokumentacija_sof_obresti_2017.pdf 

 

natisni