temperatura -2°C
smer vetra V
hitrost 1.2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Komen v letu 2019


Datum: 30.04.2019

Občina Komen je 26. aprila 2019 v Uradnem listu RS št. 26/19, na straneh 895-897 objavila Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen v letu 2019.  

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki na območju občine Komen in so namenjeni širši javnosti. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednje javne prireditve:

-       turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini,

-       kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju kulturnih potreb.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Rok prijave je petek, 17. maj 2019.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (17. maj 2019) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Komen.pdf

JAVNI RAZPIS 2019-PRIREDITVE.pdf

 

Razpisna dokumentacija:

Navodilo za prijavo na JR.doc

Merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav.doc

Obrazec št. 1 - Obrazec prijave na javni razpis.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o oddaji statuta.doc

Vzorec pogodbe.doc

 

 

Obrazci končna poročila:

Končno poročilo o izvedbi prireditve.doc

Obrazec za evidentiranje in vrednotenje prostovoljskega dela.doc

Zahtevek za izplačilo sredstev.docx

 

 

natisni