temperatura 10°C
smer vetra J
hitrost 0.8m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2019


Datum: 08.07.2019

Občina Komen je 5. julija 2019 v Uradnem listu RS št. 44/19, na straneh 1543-1544 objavila Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v občini Komen v letu 2019.  

Predmet razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2019 in sicer: 

- otroških dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14 leta starosti,     

 - mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Rok prijave je petek, 26. julij 2019.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (26. julij 2019) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.  

javni razpis_2019.pdf

 

Razpisna dokumentacija:

Navodilo za prijavo na JR.doc

Merila in kriteriji za vrednotenje programov.doc

Obrazec št. 1 - prijava na JR.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o oddaji statuta.doc

vzorec pogodbe.doc

Zahtevek za izplačilo sredstev.docx

natisni