temperatura 16°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v občini Komen v letu 2020


Datum: 14.09.2020

Občina Komen je 11. septembra 2020 v Uradnem listu RS št. 121/20, na straneh 1929-1930 objavila Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v občini Komen v letu 2020.

Predmet razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2020 in sicer:

-       otroških dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14 leta starosti,

-       mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let. 

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je petek, 2. oktober 2020.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (2. oktober 2020) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

javni razpis_2020.pdf

Merila in kriteriji za vrednotenje programov.doc

Navodilo za prijavo na JR.doc

Končno poročilo o izvedbi programa.doc

Obrazec št. 1 - prijava na JR.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o oddaji statuta.doc

 

 

natisni