temperatura 29°C
smer vetra J
hitrost 5.4m/s

Razpisi

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2020 in 2021


Datum: 22.03.2021

 

Občina Komen je 19. 3. 2021 v Uradnem listu RS, št. 41/2021 objavila Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2020 in 2021. Namen pomoči je spodbujanje zaposlovanja in dvig gospodarske aktivnosti. Sredstva se bodo dodeljevala za tri vrste ukrepov:

1.      spodbujanje odpiranja novih delovnih mest

2.      spodbujanje samozaposlovanja

3.      spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedeni v razpisu.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni občine ali poslana priporočeno po pošti na naslov: Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Rok prijave je 21. 5. 2021. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Komen.

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) v skupni višini 22,60 EUR. Plačilo je možno na račun Občine Komen št. SI56 01249-4490309166, s sklicem: 11 75485-7111002.

 

Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Obcini Komen.pdf

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja 2020 in 2021.pdf

Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2020 in 2021.docx

Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2020 in 2021.pdf

Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2020 in 2021.docx

Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2020 in 2021.pdf

Razpisna dokumentacija - zaposlovanje tezje zaposljivih oseb 2020 in 2021.docx

Razpisna dokumentacija - zaposlovanje tezje zaposljivih oseb 2020 in 2021.pdf

 

natisni